O NÁS


Jsme moderní rodinná firma, která v roce 2016 oslavila 25 let svého působení na trzích České republiky, Slovenské republiky a Maďarska. Za dobu naší existence na těchto trzích jsme vnímáni našimi zákazníky jako stabilní firma s orientací na kvalitu produktů, nesoucích naši značku.

Předmětem naší činnosti je zpracování koření, sušené zeleniny a ovoce, olejnatých semen, výroba kořenících a potravinových přípravků a směsí, marinád. Na trh dodáváme ale i tekuté omáčky. Naše produkty jsou určeny především pro profesionály v segmentech gastronomie a výroby potravin a vztah s nimi vytváří profesionály i z našich zaměstnanců.

Jak pro gastronomii, tak pro výrobu potravin se snažíme nabídnout našim zákazníkům co nejširší sortiment produktů (více než 1 000 položek), a to nejen z hlediska balení, ale i z pohledu jakostních a cenových.

Je jen málo koření a druhů sušené zeleniny nebo ovoce, které lze nakupovat na českém trhu. Pokud je to ale možné, rozhodně preferujeme české prvovýrobce. Jinak je cesta koření z produkčních oblastí do Střední Evropy složitá a logistické náklady se v mnoha případech negativně a nevypočitatelně promítají do nákladů a ceny našich produktů. Přistupujeme proto velmi pečlivě k výběru našich zahraničních dodavatelů a k jejich hodnocení a schvalování.

Rok 2018 byl vyhlášen Asociací malých a středních podniků a živnostníků ČR rokem rodinného podnikání, podnikání, které není anonymní, ale pod kterým jsou podepsáni konkrétní lidé, lidé zainteresovaní svým jménem na kvalitě a bezpečnosti produktů, na udržování vztahů se svými zákazníky, na dobrém jménu značky. Na těchto principech byla společnost budována a chceme na nich stavět i do budoucnosti.

 

KAM CHCETE POKRAČOVAT?